Informe Anual 2015 > Grups d’interès > Accionistes > Accionistes i borsa
Ñ & Ç

Accionistes i borsa


Els mercats de valors l’any 2015 s’han caracteritzat per creixements en els principals índexs borsaris europeus: alemany (DAX: +9,6%), francès (CAC 40: +8,5%), italià (FTSE MIB: +12,7%), en contrast ambels índexs americans principals (S&P: -0,7% i Dow Jones: -2,2%).

En el cas d’Espanya, a causa de la desacceleració econòmica de la Xina i algunes economies llatinoamericanes, i de la incertesa institucional, l’IBEX 35 va finalitzar en negatiu (-7,2%), després de la revaloració, l’any passat, del +3,7%. L’índex s’ha mogut en una àmplia banda al llarg del 2015, que comprèn desdel màxim anual del 13 d’abril (11.866,40 punts) fins al mínim anual del 24 de setembre (9.291,40 punts).Evolució de l’acció

L’acció d’Abertis va tancar el 2015 en línia amb l’Ibex 35, amb un descens del 7,9%, a un preu de 14,41 euros/acció després de la revaloració del 6,8% de l’any anterior. Al llarg de l’exercici, el preu màxim de tancament es va marcar el 26 de gener (17,11 euros) i el mínim de tancament el 14 de desembre (13,43 euros).

Abertis tanca el 2015 amb una capitalització de 13.600 milions d’euros i se situa en la catorzena posició en el rànquing de l’Ibex 35 per capitalització borsària.


Rendibilitat

Abertis es marca com a objectiu oferir als seus accionistes la millor combinació de creixement i rendibilitat. L’acció empresarial i les decisions estratègiques de la companyia s’enfoquen a la creació de valor per als seus accionistes. A càrrec del’exercici 2015, Abertis incrementarà la seva remuneració a l’accionista a través del dividend (+5,0% DPA) i manté la seva ampliació tradicional de capital alliberada d’una acció nova per cada vint d’antigues en possessió.

Dividend

Abertis va abonar, al mes d’abril, un dividend complementari a càrrec de l’exercici 2014 de 0,33 euros per acció, mentre que al novembre de 2015 va fer efectiu el pagament d’un dividend a compte de l’exercici 2015 per un import brut de 0,33 euros per acció.

El Consell d’Administració d’Abertis ha acordat proposar a la Junta General Ordinària d’Accionistes de 2016, que se celebra el 12 d’abril, amés de l’ampliació de capital alliberada d’1x20, un dividend complementari a càrrec del’exercici 2015 de 0,36 euros bruts per acció.Aquest import, sumat al dividend a compte pagat al mes de novembre del 2015, suposa una retribució directa a l’accionista en forma de dividends ordinaris de 0,69 euros bruts pera l’any 2015, la qual cosa suposa un import màxim a abonar en concepte de dividends de 650,8 milions d’euros, un 10% superior a la quantitat abonada amb càrrec a 2014. La rendibilitat per dividend al tancament del 31 de desembre de 2015 ascendia al 4,8%.

En els darrers deu anys, la rendibilitat acumulada d’Abertis ascendeix al 54%, incloent la revaloració en borsa, les ampliacions de capital alliberades i la rendibilitat per dividend, per a un accionista que hagi comprat a 31 de desembre de 2005 i no hagi venut les seves accions fins al 31 de desembre del 2015.

Ampliació de capital alliberada

Així mateix, la Junta General d’Accionistes celebrada el 24 març 2015 va acordar dur a terme una nova ampliació de capital alliberada, en la proporció d’una acció nova per cada 20 d’antigues. Entre el 15 de juny i el 29 de juny de 2015 es van negociar els drets, amb un preu màxim de 0,775 euros i un mínim de 0,709 euros. El valor teòric del dret va ser de 0,734 euros.

Les noves accions van ser admeses a cotització el 13 de juliol amb drets polítics i econòmics idèntics que les accions ja existents.
Capital social i autocartera

El capital social d’Abertis ascendia, a 31 de desembre, a 2.830 milions d’euros, constituït per 943.220.294 accions ordinàries representades en anotacions en compte, de 3 euros de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, i totes elles de la mateixa classe. La totalitat de les accions es troben admeses a cotització en les quatre borses de valors espanyoles.

El 2015 s’ha incrementat el capital social en 44.915.252 accions, la qual cosa ha suposat un augment de 134,7 milions d’euros, corresponents a l’ampliació de capital alliberada.

Pel que fa a l’autocartera, al tancament de l’exercici 2015, Abertis era titular directe de 77.840.233 accions, que representa un 8,253% del capital social, enfront dels 9.425.121 d’accions del 2014 (1,0492% del capital social a tancament de l’exercici).

De l’increment total d’autocartera el 2015, 61.309.319 accions representatives del 6,5% del capital social d’Abertis han estat adquirides a través d’una OPA voluntària parcial formulada per la societat sobre les seves pròpies accions. El nombre total d’acceptants ha estat de 23.226 i a cada un d’ells se li ha adjudicat un nombre igual a 660 accions, per a la qual cosa s’han atès íntegrament les acceptacions amb un nombre d’accions inferior o igual a l’indicat. D’aquesta manera, s’han assignat per aquest concepte un total de 8.533.471 accions. El nombre d’accions sobrant s’ha distribuït de forma proporcional al nombre d’accions compreses en cada acceptació, i n’ha resultat un coeficient de prorrateig de l’11,856133%. D’aquesta manera s’han assignat per aquest concepte un total de 52.775.801 accions.

En l’arrodoniment de les xifres resultants s’ha obtingut un nombre d’accions inferior al màxim de l’oferta, en aplicar les restes un a un, començant per l’acceptant amb major nombre d’accions ofertes sense adjudicar, fins al total de 47 accions.

Estructura de l’accionariat

Segons consta als comptes anuals publicats pera l’exercici 2015, les participacions significatives a data de tancament del’exercici són: Criteria Caixa, SAU (22,67%) i Inmobiliaria Espacio, SA (16,06%).


(1) Participació a través de Criteria Caixa, SAU del 15,02% i Inversiones Autopistas, SL del 7,65%.

(2) Inmobiliaria Espacio, SA té aquesta participació a través de l’estructura següent: 1,74% directament; 13,93% a través d’OHL Emisiones, SAU; 0,38% a través d’Espacio Activos Financieros, SLU y 0,01% a través de Grupo Villar Mir, SAU.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis, facilitar-ne un accés més ràpid i personalitzar-los mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si seguiu navegant, considerem que n’accepteu l‘ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. Acceptar