Informe Anual 2015 > Introducció > Carta del President
Ñ & Ç

Carta del President

Benvolguts accionistes,

Quan ara fa un any m’adreçava a vostès en l’informe corresponent a l’exercici 2014, els parlava d’una visió esperançada però alhora prudent de la conjuntura econòmica, i els deia que la superació dels impactes més forts d’aquesta llarga crisi requeririen temps i esforços. Avui, tot i que la perspectiva és en conjunt més favorable, cal que seguim mantenint la prudència davant una recuperació encara fràgil i insuficient.


Situació macroeconòmica

Les dades macroeconòmiques amb les que l’economia espanyola ha tancat aquest 2015 han estat positives, confirmant el to més ferm que s’havia apuntat ja l’any anterior. El creixement del PIB s’ha situat al 3,2%, la taxa més alta des del 2007 i una de les més altes de la Unió Europea.


Però, malgrat aquestes fortaleses que cal destacar, l’economia espanyola presenta encara un seguit de reptes que ha d’afrontar amb decisió si volem que aquesta recuperació es consolidi en el temps.


A nivell europeu, l’entorn econòmic està caracteritzat per una política econòmica laxa, amb una abundant liquiditat, tipus d’interès baixos i un euro feble. Un context que, afavorit per uns preus del petroli molt més baixos que fa només uns mesos, pot facilitar en principi la recuperació de l’economia europea.


A nivell global però, el canvi de marxa en el model de creixement de l’economia xinesa ha provocat una brusca frenada en la seva demanda de matèries primeres i en especial del petroli. Una circumstància que ha empès els preus a la baixa i està arrossegant a gran part de les economies emergents.


Un bon any per a Abertis

Podem afirmar que el 2015 ha estat un bon any per a la nostra companyia. Els resultats de l’exercici han estat marcats per l’exitosa sortida a borsa del 66% de Cellnex, l’antiga Abertis Telecom. La incorporació de les plusvàlues d’aquesta operació han portat el benefici net del Grup fins als 1.880 milions d’euros.


Sense tenir en compte els resultats extraordinaris, així com altres efectes i provisions, el resultat net d’Abertis en termes comparables ha crescut un notable 7%.


El Grup ha tancat l’exercici amb uns ingressos d’explotació de 4.378 milions d’euros, que en termes comparables suposen un increment del 5% respecte els del 2014. El resultat brut d’explotació (o Ebitda) ha assolit els 2.692 milions d’euros. Descomptant, de nou, els impactes no recurrents la xifra comparable ha crescut un 5% respecte del tancament anterior.


Les dades del 2015 confirmen la bona evolució del trànsit a les nostres autopistes, amb Espanya (6,1%) i Xile (8,5%) al capdavant. Vull destacar també l’alt grau d’internacionalització del nostre grup: actualment, el 70% dels nostres ingressos provenen de fora d’Espanya.


Retribució a l’accionista

La solidesa i credibilitat de la nostra companyia en el llarg recorregut té el seu reflex en la valoració que, any rere any, ens atorguen els mercats.


Des del 2003, quan amb la gran fusió vàrem crear Abertis, l’acció ha ofert una rendibilitat acumulada de gairebé el 300%, o el que és el mateix, un 12% en termes anualitzats, tenint en compte la combinació de dividends, ampliacions de capital alliberades i revaloració de la cartera.


El Pla Estratègic 2015-2017 que vam fer públic l’any passat estableix un increment del dividend d’un 5% anual. Un increment que, un cop compti amb la preceptiva aprovació per part de la Junta General Ordinària, serà aplicat ja al dividend complementari corresponent a l’exercici del 2015, situant el dividend total en 69 cèntims d’euro per acció. Aquest increment en el dividend, sumat a l’habitual ampliació de capital alliberada, suposarà una millora de la retribució de més d’un 10% respecte l’any anterior.


Govern corporatiu

No voldria acabar aquesta intervenció sense destacar dos fets importants en l’àmbit del nostre govern corporatiu, com són l’aprovació d’un nou Codi Ètic aplicat a totes les empreses del Grup, i la creació de la figura de Chief Compliance Officer, que és la garantia de que la transparència, la participació, el comportament ètic i les bones pràctiques siguin les bases que inspirin la cultura corporativa de tota l’organització.


Addicionalment, i amb el mateix objectiu de millora dels òrgans de govern de la companyia, el Consell d’Administració ha acordat la reducció del nombre màxim dels seus membres fins a 15, dels quals 6 seran consellers independents.


Unes actuacions que s’emmarquen en la línia de les recomanacions del nou Codi de Bon Govern promogut per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.


Només em resta agrair a tots vostès la confiança que han dipositat en Abertis, i els animo a continuar donant-nos suport en la tasca de gestionar unes infraestructures que contribueixin a la sostenibilitat del desenvolupament social i econòmic als països on invertim.


Moltes gràcies.


Salvador Alemany Mas

President

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis, facilitar-ne un accés més ràpid i personalitzar-los mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si seguiu navegant, considerem que n’accepteu l‘ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. Acceptar