Informe Anual 2015 > Grups d’interès > Accionistes > Gestió financera
Ñ & Ç

Gestió financera


El 2015 Abertis ha generat un Ebitda de 2.692 milions d’euros (2.909 milions d’euros el 2014, reexpressat sense Cellnex), principalment a causa del fet que la compensació per garantia de trànsit del conveni de l’AP-7 ha deixat de tenir impacte en els resultats de 2015, així com a l’evolució del real brasiler, el tipus de canvi mitjà del qual ha registrat una depreciació del 18% en l’exercici.

Abertis ha disminuït el seu deute financer net gràcies, principalment, a l’impacte de les desinversions realitzades el 2015. D’una banda, la venda del 66% de Cellnex va suposar una entrada neta de tresoreria de 2.071 milions d’euros (alhora que, respecte del tancament de 2014, va deixar de consolidar un deute net de 329 milions d’euros). D’altra, la venda del 100% de Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, SL suposa una entrada neta de tresoreria de 177 milions d’euros.

Addicionalment, l’efecte del tipus de canvi al tancament del 2015 suposa una disminució del deute net del Grup de 381 milions d’euros, a causa, fonamentalment, de la depreciació del real brasiler.

La fortalesa financera del Grup ha permès a la Direcció General Financera acudir als mercats amb l’objectiu d’optimitzar el perfil de venciments del deute de la companyia i rebaixar el cost financer. Destaquen les operacions següents:

  • La disposició per part d’Avasa de 200 milions d’euros de deute financer, d’una línia de crèdit subscrita al novembre de 2014 i venciment al novembre de 2023, amb l’objectiu de fer front al venciment, al juny de 2015, de 200 milions d’euros de deute financer.
  • L’emissió d’un bo de 107 milions de reals brasilers (aproximadament 25 milions d’euros, al tancament del 31 de desembre de 2015) amb venciment el desembre de 2025 i amb un cupó IPCA 12m+8,17%, realitzada per Planalto Sul.
  • L’emissió d’un bo de 750 milions de reals brasilers (aproximadament 174 milions d’euros) amb venciment al desembre de 2016 i amb un cupó CDI 12m+2,00%, realitzada per Arteris.
  • Sanef ha realitzat una emissió pública de bons per 600 milions d’euros amb venciment a més de 10 anys (març de 2026) i un cupó de l‘1,875%. El seu import ha estat utilitzat per a la cancel·lació de préstecs mantinguts amb entitats de crèdit per import de 581 milions d’euros, el cost mitjà dels quals era del 4,7%.
  • HIT ha realitzat una emissió pública de bons per valor de 200 milions d’euros, amb venciment a 10 anys (març de 2025) i amb un cupó del 2,25%. Aquesta emissió ha estat utilitzada íntegrament, de forma conjunta amb altres mitjans de pagament, per dur a terme la recompra de bons emesos en exercicis anteriors per HIT per import de 250 milions d’euros amb venciment al març de 2018 i un cupó anual del 5,75%.
  • Abertis Autopistes Xile ha obtingut deute amb entitats de crèdit per un import de 125.282 milions de pesos xilens (aproximadament 166 milions d’euros) amb venciment a l’agost de 2020, utilitzat per dur a terme la devolució de deute amb venciment al desembre 2017 per 27.914 milions de pesos xilens (aproximadament 36 milions d’euros) i per fer front a l’adquisició en l’exercici del 50% (menys una acció) d‘I2000.
  • Metropistas ha refinançat deute que mantenia amb entitats de crèdit per un import de 346 milions de dòlars americans (aproximadament 323 milions d’euros) amb venciment al setembre de 2018, amb un import de 335 milions de dòlars americans (aproximadament 308 milions d’euros) amb venciment al desembre de 2022.
  • Hispasat ha signat durant l’exercici una línia de crèdit sindicada amb venciment al juliol de 2020 per un import total de 200 milions d’euros, dels quals es trobaven disposats 35 milions d’euros a tancament de 31 de desembre del 2015.
Estructura financera

Seguint les polítiques definides pel Consell d’Administració, l’estructura financera del Grup Abertis busca limitar els riscos als quals està exposat per la naturalesa dels mercats en els quals opera.

Quant a la distribució del deute amb tercers, al tancament de l’exercici 2015 el deute a llarg termini se situa en el 90% del total, un 1% menys que el 2014. D’altra banda, el venciment mitjà del deute se situa en 6,1 anys, respecte als 6,0 anys del 2014.

Per minimitzar l’exposició al risc de tipus d’interès, Abertis manté un percentatge elevat del deute a tipus fix. Al tancament de l’exercici 2015, aquesta proporció era del 88%, enfront del 84% del 2014.

El 31 de desembre de 2015, Abertis Infraestructuras, SA posseeix línies de crèdit el límit conjunt de les quals ascendeix a 2.475 milions d’euros (2.472 milions d’euros el 2014).


Gestió del risc

Per la naturalesa dels diferents mercats de crèdit en què operen i es financen les empreses del Grup, aquest està exposat a riscos de tipus de canvi, tipus d’interès, riscos de crèdit i riscos de liquiditat.

La gestió dels diferents riscos financers està controlada per la Direcció General Financera, prèvia autorització del màxim executiu d’Abertis, en el marc de la política corresponent aprovada pel Consell d’Administració.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis, facilitar-ne un accés més ràpid i personalitzar-los mitjançant l’anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si seguiu navegant, considerem que n’accepteu l‘ús. Podeu obtenir més informació a la nostra Política de cookies. Acceptar