COMPLIMENT DEL CODI DE BON GOVERN

Per a Abertis, el bon govern corporatiu és un factor necessari per a la sostenibilitat i el creixement a llarg termini.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

  • Assolir l’excel·lència en matèria de Bon Govern
  • Fomentar la Responsabilitat Social Corporativa i les bones pràctiques de Govern Corporatiu
 
15
Consellers
 
40%
Dones
 
60%
Consellers independents
 
53
Recomanacions complertes

MILLORS PRÀCTIQUES DE BON GOVERN

En matèria de govern corporatiu, Abertis segueix una política de foment de la diversitat en el si dels seus òrgans de decisió. Els darrers anys, la companyia ha augmentat el nombre de consellers independents i la diversitat de gènere i de procedències geogràfiques i sectorials en el Consell d’Administració i les comissions.

L’any 2017, el Consell d’Administració ha aprovat els nomenaments de dos nous consellers: Xavier Brossa Galofré i Antonio Viana-Baptista, en qualitat d’independents. Aquests nomenaments han contribuït a augmentar el percentatge de membres independents i de perfil internacional dins el Consell.

A data de 31 de desembre de 2017, el Consell d’Administració d’Abertis té nou consellers independents, la qual cosa representa el 60% dels membres i s’alinea així amb les millors pràctiques de govern corporatiu.

En compromís amb la transparència, Abertis compleix la normativa de bon govern aplicable a les societats cotitzades i la major part de recomanacions del Codi de Bon Govern.

De les 64 recomanacions (58 d’aplicables a Abertis), Abertis en compleix 53. A més a més, el President informa en cada reunió de la Junta General d’Accionistes sobre el compliment de les recomanacions i justifica la raó d’aquelles que no són seguides.
Per a més informació podeu consultar l’Informe Anual de Govern Corporatiu (IAGC) d’Abertis.

ESTRUCTURA DE GOVERN CORPORATIU

El funcionament dels òrgans de direcció del Grup es descriu amb detall a l’IAGC, on es destaquen les funcions del Consell d’Administració com a màxim òrgan de govern de la companyia.

Consell d’administració

Comissió Executiva

Comissió d’Auditoria i Control

Comissió de Nomenaments i Retribucions

Comissió de Responsabilitat Social Corporativa

A 31 de desembre de 2017.

COMISSIONS DEL CONSELL

COMISSIÓ EXECUTIVA

President: Salvador Alemany Mas
Membres: Francisco Reynés Massanet, Marcelino Armenter Vidal, Xavier Brossa Galofré, Carlos Colomer Casellas, María Teresa Cos- ta Campi, Luis Guillermo Fortuño, Juan-José López Burniol, Mónica López-Monís Gallego
Secretari no Conseller: Miquel Roca Junyent
Vicesecretari no Conseller: Josep Maria Coronas Guinart

COMISSIÓ DE NOMENAMENTS I RETRIBUCIONS

Presidenta: Mónica López-Monís Gallego
Membres: Marcelino Armenter Vidal, María Teresa Costa Campi, Juan-José López Burniol, Marina Serrano González
Secretari no Conseller: Josep Maria Coronas Guinart

COMISSIÓ D’AUDITORIA I CONTROL

President: Carlos Colomer Casellas
Membres: Marcelino Armenter Vidal, Xavier Brossa Galofré, Susana Gallardo Torrededia, Antonio Viana-Baptista
Secretària no Consellera: Marta Casas Caba

COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Presidenta: María Teresa Costa Campi
Membres: Carlos Colomer Casellas, Luis Guillermo Fortuño, Carmen Godia Bull en representación de G3T, S.L., Sandra Lagumina
Secretari no Conseller: Carlos Colomer Casellas, Susana Gallardo Torrededia, Carmen Godia Bull, Sandrine Lagumina

COMITÈ DE DIRECCIÓ DEL GRUP1

1 A 31 de desembre de 2017

Vicepresident-Conseller Delegat

Francisco Reynés Massanet

Secretari General i Director General Corporatiu

Josep Maria Coronas Guinart

Director General Financer

José Aljaro Navarro

Director General Industrial

Josep Lluís Giménez Sevilla

Director de Desenvolupament de Negoci

Sebastián Morales Mena

Director de Persones i Organització

Joan Rafel Herrero

Autopistas (Espanya)

Directora General

Anna Bonet Olivart

Sanef (França)

Director General

Lluís Deulefou Fuget

Arteris (Brasil)

Conseller Delegat

David Díaz Almazán

VíasChile (Xile)

Gerent General

Luis Miguel de Pablo Ruiz

A4 Holding (Itália)

President Executiu

Carlos del Río Carcaño