09

Perspectives de futur

LÍNIES D’ACTUACIÓ 2018


Espanya
• A través de la nova oficina de Desenvolupament, anàlisi de noves línies de negoci a Espanya.

• Estudi de noves licitacions de concessions que es puguin obrir pròximament.

• Treball amb les administracions i altres agents socials per avançar en iniciatives per a la millora de la mobilitat.

• Pla d’acció d’RSC i sostenibilitat.

França
• Continuació del pla d’inversions del Pla Relance.

• Anàlisi del nou pla d’inversions (Grand Paris).

• Desplegament del pla d’acció específic d’RSC.

Itàlia
• Completar la integració amb el Grup.

• Estendre el model Open Space a les oficines de Verona.

• Avançar en el projecte de la Connexió Nord: inici de les obres al tram del Vènet i obtenir la llum verda en el tram de Trento.

• Avançar en el projecte d’ampliació de carrils en el tram Brescia-Verona.

• Anàlisi de noves concessions.

• Desplegament del pla d’acció específic d’RSC.

Brasil
• Posada en marxa de la Via Paulista i implantació de les millors pràctiques del Grup.

• Continuació del pla d’inversió amb obres emblemàtiques com el contorn de Florianópolis, la duplicació de l’autopista Fluminense a Rio de Janeiro i la negociació de noves inversions.

• Anàlisi de noves concessions que puguin sortir al mercat en el marc del Programa de parcerias de investimentos (PPI).

• Pla estratègic de sostenibilitat.

Xile
• Inici de les obres del Nus Quilicura-Autopista Central i de la tercera pista a Autopista del Sol.

• Negociacions amb l’Administració per a noves inversions a la Ruta Los Libertadores i la Ruta 68.

• Relicitació de la concessió de Rutas del Elqui i anàlisi de licitacions de noves concessions.

• Desplegament del pla d’acció específic d’RSC.

Puerto Rico
• Nou programa de CapEx per a la rehabilitació dels danys generats per l’huracà Maria i reavaluació del model a mitjà termini.

• Gestió de la reclamació a l’assegurança com a conseqüència de l’huracà Maria.

• En estudi la implementació del sistema free-flow al pont Teodoro Moscoso.

• Desplegament del pla d’acció específic d’RSC.

Argentina
• Disseny del projecte de les noves inversions que s’han de fer a les concessions (prop de 700 milions de dòlars): ampliació de carrils, millores a la xarxa…

• Anàlisi de noves oportunitats de col·laboració publicoprivada en concessions de carreteres.

• Desplegament del pla d'acció específic de RSC.

Índia
• Avançar en la integració amb el Grup.

• Creació d’equips organitzatius amb col·laboradors d’origen local que es puguin integrar en la diversitat internacional del Grup.

• Homogeneïtzar i integrar els dos actius amb una única marca i amb criteris de gestió uniformitzats.

• Anàlisi de noves oportunitats de creixement al país aprofitant el Pla d’infraestructures anunciat pel Govern.

• Desplegament del pla d’acció específic d’RSC.

Abertis Mobility Services
• Cerca de noves oportunitats en projectes de free-flow, truck tolling i Road Use Charging centrats en els Estats Units, Europa i l’Amèrica Llatina.

• Impulsar el lideratge d’Eurotoll com a proveïdor de serveis EETS per a vehicles pesants a Europa.

• Desenvolupament de nous negocis relacionats amb la mobilitat (congestió, charging, MaaS…).

• Continuar impulsant la innovació en solucions tecnològiques de free-flow avançades i no intrusives per aplicar-les a nous projectes i desplegar-les dins de les unitats de negoci del Grup Abertis.

• Desplegament del pla d’acció específic d’RSC.

Corporació
• Anàlisi, adaptació i posada en valor de la nova situació sectorial i corporativa.

• Anàlisi de noves oportunitats de col·laboració publicoprivada a les diferents unitats de negoci.

• Reforç dels programes estratègics del Grup: Road Safety i Road Tech (aplicable a totes les unitats de negoci del Grup).

• Actualització de l’anàlisi de materialitat incloent-hi les noves activitats i localitzacions geogràfiques.